chay kim cang pho ba

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

CHÀY KIM CANG PHỔ BA (KHÔNG ĐẾ CẮM)

900.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

Chày Kim Cang Phổ Ba đồng vàng (Có Đế)

1.050.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

CHÀY KIM CƯƠNG PHỔ BA

1.300.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

MẶT DÂY CHUYỀN CHÀY PHỔ BA

200.000

0903.268.036