Browsing Category

Phật giáo

Những điều bạn nên làm trong ‘tháng cô hồn’

Tháng cô hồn hay tháng xá tội vong nhân là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Dưới đây là những việc bạn nên làm trong “tháng cô hồn”. Tháng cô hồn và lễ Vu lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia…