Browsing Category

Suy ngẫm

Làm tổn thương bốn hạng người dưới đây, nếu nhẹ thì có thể bị hao tổn phúc đức của bản thân mình,…

Xét về phúc đức, theo luật nhân quả báo ứng thì có một số người bạn nhất định không được làm hại họ. Trước đây tại Trung Quốc, có một câu chuyện kể như thế này: “Có một người đàn ông vì gặp một sự việc buồn phiền nên đã uống rượu để “giải…