ĐỊA BÌNH TÀI BẢO THU HÚT THỊNH VƯỢNG SIZE ĐẠI

Liên hệ để báo giá

Cửa hàng Phật Phẩm Bồ Đề Tâm hân hạnh giới thiệu quý khách Địa Bình Tài Bảo với các mô tả sau:

Kích thước: 15cm x 25cm

Chất liệu: Gốm sứ Bát Tràng, 7 loại trân bảo (thất bảo), đá Dzi sâu tuổi, kinh Địa Tạng,…

Bảo bình được gia trì bởi vị Đạo sư Chân Chánh và các hành giả tu tập tinh tấn nên năng lượng rất uy lực.

Bạn muốn được tư vấn trước khi thỉnh Phật phẩm này?

Hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi để hỗ trợ bạn ngay khi có thể.

    0903.268.036