BỘ SÁCH ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

Liên hệ để báo giá

Mã hàng: KSACH0001
MỘT BỘ LUẬN LỚN, CĂN BẢN CỦA PHẬT PHÁP
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ (Bộ 5 tập)
Tác giả: Bồ Tát Long Thọ
Dịch giả: Thích Thiện Siêu
Hình thức Bìa mềm, có áo,
Hộp cứng, khổ 16*24
Luận Đại Trí Độ là một bộ luận lớn, bộ luận căn bản của Phật pháp, giảng giải bao quát nhiều vấn đề liên quan đến học thuyết, tư tưởng, truyền thuyết, lịch sử, địa lý, các quy định thực tiễn, giới luật Tăng già; dẫn dụng nhiều Kinh sách bao hàm cả kinh A-hàm, luận A-tỳ-đàm của các Bộ phái, các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Duy-ma-cật, A-di-đà, luôn cả tư tưởng của phái Thắng luận… Cho nên ví nó như là một bộ Phật Giáo Bách Khoa Toàn Thư.

Bạn muốn được tư vấn trước khi thỉnh Phật phẩm này?

Hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi để hỗ trợ bạn ngay khi có thể.

    0903.268.036