Vì sao nên dạy con mình niệm Phật?

Con người sống trên đời cần nên tạo phước đức​ Là người Phật tử, tôi biết được một sự thật là tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng không thể che chở cho con mình mỗi khi gặp tai họa mà chỉ có phước đức,…