Phật dạy: Làm những điều này sẽ trở thành người tốt

Phật dạy: Làm những điều này sẽ trở thành người tốt 1. Phúc hậu “Hậu đức tải vật”, con người có đức hạnh thì không có việc gì không gánh vác được. Nhà Phật lấy phúc làm đầu, ở đầu, làm gì cũng hướng tới cái phúc. Muốn trở thành người tốt…

Phật dạy cách “bán nghèo” để trở nên giàu có…

Phật dạy cách “bán nghèo” để trở nên giàu có… Cùng đọc câu chuyện dưới đây: Thuở xưa, ở nước Ấn Ðộ, có một trưởng giả giàu nứt đố đổ vách nhưng hết sức keo kiệt, thường cắt cổ, lột da thiên hạ với cách cho vay nặng lời. Tánh ông lại còn…

Lễ chùa và những điều nên biết

Lễ chùa và những điều nên biết Lễ chùa là một nét đẹp văn hóa và tâm linh trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Nhưng sắm lễ thế nào cho đúng, thứ tự khấn các ban khi đi lễ chùa thì không phải ai cũng thông hiểu. Những chú ý khi lễ chùa…

Phật dạy: Muốn thương phải hiểu. Sống để yêu thương

Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Muốn thương phải hiểu Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể…