LÀM SAO ĐỂ THỈNH ĐƯỢC TÀI BẢO ĐỊA BÌNH TRONG CUỐI THÁNG 12 NÀY?

Ý NGHĨA CỦA ĐỊA BÌNH

 

Diệu dụng thù thắng này đến từ ân đức gia trì mạnh mẽ của Đại Bồ Tát, vị thầy của Ba đời chư Phật giúp cho quý vị nhận được nhiều biến chuyển lợi lạc trong phương diện thế gian (tài bảo, sức khỏe, ….) lẫn phương diện xuất thế gian.

 

Địa Tạng Vương Bồ Tát tượng trưng tinh túy của đất, là Tâm Địa, Tánh Tạng, nơi mà mọi chúng sinh đều phải từ đó mà sinh trưởng cả về thể vật lý và tánh linh của mình

 

 LỢI ÍCH CỦA ĐỊA BÌNH

 

Tài bảo địa bình sẽ ngăn chặn sự suy thoái của nguyên tố đất, đảm bảo cho sức khỏe của tất cả mọi người nơi pháp bảo

 

Nơi nào có địa bình thì nơi đó chắc chắn mùa màng tươi tốt, thu hoạch dồi dào mang lại sự phú quý

 

CHẤT LIỆU

7 loại chất liệu trân quý dùng để dâng cúng dường bổn tôn, cụ thể tượng trưng cho: 

  1. Mandala, 
  2. Thân, 
  3. Khẩu, 
  4. Ý của Bồ Tát 
  5. Trang sức đá quý giá và ngọc Dzi vì ngọc này có tánh linh và tang dần tánh linh theo thời gian. 
  6. Phục sức lụa tơ tằm 
  7. Thảo dược và thảo mộc đặc biệt 

 

THỜ BẢO BÌNH NHƯ THẾ NÀO?

  • Chôn dưới đất nhất là khi động thổ dưới mặt đất của bàn thờ. 
  • Để trang thờ 
  • Tặng quà giúp người thân giải thoát 

 

Lưu ý: phải dùng vải bọc kính bảo bình hoặc hộp kín giấu bảo bình, không để người lạ thấy bảo bình vì Tài Bảo Địa Bình được ví như là két sắt của ngân hàng hữu tướng và vô tướng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903.268.036