Browsing Category

Góc cuộc sống

Tâm rộng lượng là phúc, tâm an tĩnh là yên vui

Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. Tâm trưởng thành không phải gặp được nhiều chuyện, mà là thái độ đối đãi với sự việc. Người trưởng thành không phải ở chỗ tuổi tác bao lớn, mà là ở tâm tính. (Ảnh:…