Browsing Category

Phật giáo

Rũ bỏ mọi phiền não thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến

Hạnh phúc được xây dựng trên nền tảng sự bình an và tự tại. Hãy rũ bỏ mọi phiền não thì hạnh phúc ắt sẽ tìm đến với bạn thôi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy để cuộc sống này dễ dàng hơn. Phật dạy rằng: “Cách tháo gỡ phiền muộn tốt nhất chính là…