PHẬT PHẨM NỔI BẬT

Hương /Trầm/Nến Bơ/Dầu

Nhang Trầm Hương

85.000

Hương /Trầm/Nến Bơ/Dầu

NẾN BƠ

150.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

BỘ BÁT CÁT TƯỜNG ĐỒNG

2.450.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

CHUÔNG HUẾ 4TAY (Size XL)

4.000.000

DANH MỤC PHẬT PHẨM

PHẬT PHẨM ĐƯỢC THỈNH NHIỀU NHẤT

Hương /Trầm/Nến Bơ/Dầu

Nhang Trầm Hương

85.000

Hương /Trầm/Nến Bơ/Dầu

NẾN BƠ

150.000

Hương /Trầm/Nến Bơ/Dầu

NHANG KARMA HAPPINESS

180.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

BỘ BÁT CÁT TƯỜNG ĐỒNG

2.450.000

Pháp Khí /Đồ Thờ Cúng/Phẩm Cúng Dường

CHUÔNG HUẾ 2/2,5/3 TAY ( S, M, L)

820.000

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI