Kiếp trước ăn ở “có nhân có đức” nên người có 8 dấu hiệu này 100% đang nhận được “hồng phúc” từ Đức…

 Nếu bạn có những dấu hiệu này, rất có thể bạn đã tích được công đức từ kiếp trước nên kiếp này được nhận phúc báo. Đem lại điều may mắn cho người khác Nếu nhiều người được hưởng vận may từ bạn, chứng tỏ bạn là người rất có phúc. Ví dụ như…